Балансиран Европейски Подход за Устойчиво Развитие
ИТ услуги за пестене на ресурси в сгради за социално настаняване

Проектът BECA

BECA се стреми да подпомогне Европа да постигне своите цели по отношение на парниковите емисии като намали значително консумацията на енергия в областта на европейското социалното настаняване.

Накратко, проектът ще:

  • Разработи съвременни, базирани на ИТ услуги, свързани с Информира-ност за използваните ресурси (RUAS) и Управление на ресурсите (RMS)
  • Осигури и оптимизира RUAS и RMS решения, свързани с предоставяне на информация за консумацията на енергия и нейното управление за наемателите в социалното настаняване и техническия персонал на настанителните компании
  • Ръководи и наблюдава влиянието на услугите на BECA върху поведението на наемателите по отношение на консумацията на ресурси.

Проектът е по инициативата за „Ефективно използване на ресурсите в Европа" в рамките на стратегия Европа 2020 за намаляване на парниковите емисии и цели:

  • 20% намаляване на парниковите емисии
  • 20% повишаване на енергийната ефективност
  • 20% повишаване на възобновяемата енергия

Услугите на BECA попадат също и в сферата на действие на Европейска Директива 2009/72/EC, засягаща общите правила за електричеството във вътрешния пазар. Тя насърчава инсталирането на интелигентни измервателни състеми в рамките на по-малко от 10 години.